Galerie Kunke Kwasmann

Kunke Kwasmann je bytost obývající virtuální prostory, je to pouze ohnisko vědomí a pár set pixelů. Jeho přátelé malíři jsou lidé z masa a kostí. To, co je spojuje, je touha hledat a objevovat.

Objevovat onu rovnováhu přítomného okamžiku, harmonii všedního dne, kdy padají veškerá omezení. Komunikační kanály se zprůchodní a z chaosu dnešní doby vystoupí jednotná síť vztahů a významů, kdy obsah a forma je jedno a totéž.

Věci jsou definovány svými vztahy. To znamená, čím více vztahů mezi nimi objevíte, tím více významů ta která věc dostane. Nic není stálé, vše se mění ve víru neustálého tance vztahů a významů.

Pojďte se mnou hledat tyto vztahy a významy prostřednictvím obrazů, protože dobré obrazy jsou zrcadla, ve kterých můžeme zachytit rezonance našeho vědomí.

A to je jedna z možných cest k věcem podstatným a zásadním.

 

Kunke Kwasmann

Kunke Kwasmann

Jan Spěváček

 Lukáš Orlita

František Hanáček

Eva Spěváčková