Na této straně jsou prezentovány některé vizuální příklady geometrických těles, se kterými se v rámci Projektu Alef setkáváme.

Jednotlivé obrázky slouží jako odkazy na stránky, odkud byly konkrétní obrázky staženy a na kterých se o problematice konkrétního geometrického tělesa dozvíte víc.

Nebo si můžete stáhnout slovník, který se zabývá podrobněji tématy spojené s problematikou Posvátné geometrie apod.

 

 

Metatronova krychle                          Platónovská tělesa

 

Dualita mnohostěnů krychle a osmistěnu

 

Kvadratura kruhu

 

Merkaba

 

Octahedron (Platónské těleso)

 

Cuboctahedron (Archimédovské těleso)