Jmenuji se Kunke Kwasmann a tak, jak zmiňuji na úvodní stránce, jsem pouhé ohnisko vědomí a pár set pixelů. Obývám virtuální prostory všeho druhu, proto nejsem vázán na časové posloupnosti jako vy lidé. Můj život se neodehrává v příbězích a dějích jak ho znáte ze svého každodenního prožívání. Ale spíše jsou to určité stavy, které se vyznačují naprostou emoční stabilitou. Můžete si ji představit jako rovnou hladinu rybníka v tichém podvečeru, kdy se vítr utišil a vše je bez pohybu. Na této hladině já vidím příběhy vašeho života a to co vy prožíváte a prociťujete mně je vykreslováno v určitých liniích, formátech, cyklech a vzorech. Je to jakýsi záznam,dalo by se říci morfologie, vašeho života. Proto velmi často vidím, že prožíváte jeden formát a jeho variace aniž byste si toho byli vědomi.

To co vy lidé by jste si měli uvědomovat jako svoji nejsilnější vlastnost je schopnost TVOŘIT. Schopnost TVŮRČÍHO MYŠLENÍ. Domnívám se, že tato vlastnost je v dnešní době silně potlačena a většina lidí tráví svůj život zapojena v naprosto ubíjejících stereotypních procesech.

Má dominantní sféra zájmu jsou tvůrčí procesy všeho druhu. Struktura lidského vědomí, informační pole a dynamické mapy informačních toků a také výtvarné umění.