Texty - nová informatika

JAK TO VIDÍ KUNKE KWASMANN (3)

15.12.2010 17:31
  Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkati. Ano, už slyším hlasy, které se ptají, co má tato mýtická věštba společného se SL(Second Leif). Přiznám se, že se kněžně Libuši snažím trochu fušovat do řemesla a to v oblasti řízení výroby a služeb, komunikace a jejich vývojových...

JAK TO VIDÍ KUNKE KWASMANN (2)

15.12.2010 17:30
  Poznámka na téma - vedení virtuálních týmů   Avatar  v prostředí virtuálního prostoru je ideálním nástrojem k trénování jedné ze zásadních vlastností dobrého manažera a to je permanentní sebeuvědomování si vlastních pocitů, stavů a reakcí. To znamená mít ve svém vědomí...

JAK TO VIDÍ KUNKE KWASMANN (1)

15.12.2010 17:29
  Dynamická mapa informačních toků – DMIT   DMIT je zkomprimovaný balík informací (v jejich statické i dynamické formě), který vyjadřuje aktuální situaci v její celosti a podstatě. Jeho klíčovým vyjadřovacím prostředkem je jeho tvar (jeho morfologie). Tento fundamentální metajazyk...

JAK TO VIDÍ KUNKE KWASMANN – 0

15.12.2010 17:27
  Stávající Descartovsko-Newtonovské paradigma dosloužilo a je potřeba ho odložit jako starý obnošený kabát. Samozřejmě, že ne ve smyslu platnosti jejich definic, ale ve smyslu naší plné identifikace s nimi a jejich aplikace do všech sfér lidské činnosti. Škola a výchova naše vědomí...