Texty - Posvátná geometrie

 

Prostor posvátné geometrie a jeho analýza

Úvod: ???

 Pokud neexistuje nic, co by se dalo nazvat hmotou, jak naznačuje kvantová fyzika, přesto tento prožitek máme (je tím míněno prožívání hmotného světa) je tady cosi, co tento stav umožňuje.

To cosi se nachází v oblasti lidského vědomí a jsou to určité mechanismy, funkce, návyky a reflexy, které toto prožívání vytváří.

Pokud jsme schopni provést alespoň částečnou demontáž těchto mechanismů a funkcí (ve smyslu analýza je pro mě jistý druh meditace), mohli bychom svým vnitřním zrakem zahlédnout cosi, co se dá nazvat funkcí prázdného prostoru, nebo chcete-li zákony pohybu ducha.

Jsou to fraktálně uspořádané vztahy vztahů. Takto utvářené prostory a vesmíry jsou v podstatě nekonečné. A to podle zásady POZOROVÁNÍ ROVNÁ SE TVOŘENÍ.

Stávající paradigma nemá v současné době k dispozici takové analytické nástroje, aby bylo možné tyto prostory optimálně mapovat, případně popisovat. Nejblíže tomuto popisu se dostává kvantová fyzika.

Domnívám se ale, že takový vhodný nástroj je nám k dispozici ve formě posvátné geometrie. V současné době nejsem schopen posoudit, zda se jedná o mapu, nebo nástroj tvoření. Jeden z důvodů této nejasnosti je ten, že náš způsob vnímání a myšlení je naprosto odlišný, než byl v době vzniku posvátné geometrie. Je možné, že je to nástroj tvoření a tím ,že s ním pracujete a poznáváte ho a on pracuje ve vás, měníte své vnímání vnějšího prostoru a tím pádem i své postoje a tvůrčí postupy. A až v rámci námi objeveného nového prostoru bytí vzniknou zcela nové mapy.

          Veškeré čáry, kruhy, čtverce a jejich vztahy a souvislosti je potřeba studovat v jejich vývojových posloupnostech od toho nejjednoduššího a prvotního vztahu Jinu a Jangu (jazykem dnešní doby se dá říci 1 a 0.) přes složitější a složitější struktury. Je potřeba si uvědomit, že i ty nejsložitější obrazce jsou pouhé strukturované konfigurace 1 a 0.

          Posvátná geometrie je kompaktní soubor vztahů v jejich absolutní jednotě a absolutní variabilitě. Jedná se o strukturu fraktálně uspořádaného hologramu. Je to síť, bez konce a začátku, která se mění pouhým pozorováním.

 

  Při práci s posvátnou geometrií by mělo docházet k synchronizaci našich myšlenek a záměrů s něčím co nazývám základní emoční charakteristiky, které s těmito myšlenkami plně korespondují. Tím vytváříme novou a vyšší úroveň prožitku, kdy myšlenka je emocí a emoce je myšlenkou. Jsou to různé aspekty téže reality. Reality, která silou určité jednotící frekvence je schopna propojit naše běžné denní vědomí do jednotného energo-informačního pole.