JAK TO VIDÍ KUNKE KWASMANN – 0

15.12.2010 17:27

 

Stávající Descartovsko-Newtonovské paradigma dosloužilo a je potřeba ho odložit jako starý obnošený kabát. Samozřejmě, že ne ve smyslu platnosti jejich definic, ale ve smyslu naší plné identifikace s nimi a jejich aplikace do všech sfér lidské činnosti. Škola a výchova naše vědomí naformátovala takovým způsobem, že jsme naprosto přesvědčeni o absolutní platnosti těchto definic a jejich neměnnosti.

Možná by bylo přesnější říci, že se budeme muset vysvléci z kůže. Stejně tak jsme s tímto paradigmatem srostlí a stejně tak to bude bolestivé.

Proto vám chci nabídnout něco co jsem nazval „ Přátelská demontáž stávajícího systému“ – hledání a objevování nových hodnotících kritérií.

Tyto základní kritéria jsou:  

1.     PROSTOR = VĚDOMÍ, VĚDOMÍ= PROSTOR   -  Prostor je živé energo-informační pole

2.     MYŠLENKA TVOŘÍ – Ať se octnete v jakékoliv situaci ( V dobrém i ve zlém), dostala vás do ní síla vašeho myšlení. Vaše prožívání je pouhé zrcadlení vaší potenciality (Tím chci říci aktuálního stavu vašeho vědomí.)

Ekonomové si pravděpodobně neuvědomují jakým  způsobem  je jejich obor vevázán do souřadnic nastavených Newtonem a Deskartem, proto není možné v této oblasti příjít s novou vizí, nebo s efektivním funkčním modelem.

Řešení nabízí až oblast teorie systémů  . Tato oblast pracuje s abstraktnějšími modely než jsou ty ekonomické a proto je schopna zachytit složitost a dynamiku vztahů přesněji a efektivněji. Současná ekonomika drží naší civilizaci pod krkem a to smrtícím stiskem.

Současné ekonomické matematické modely nejsou nic jiného než upínání velmi živé a složité reality do svěráku výše zmíněných souřadnic. Výsledná čísla proto nemají příliš velkou vypovídací hodnotu o aktuálním stavu daného systému z kterého by bylo možné odvodit efektivní řešení. Proto musí přijít daleko jemnější nástroje diagnostiky než jsou finanční ukazatele které používá současná ekonomika. Je to takzvané mapování – DMIT, Dynamické mapy informačních toků.

 

V Bohémii  13. 12. 2010                       Kunke Kwasmann