Kateřina Tučková: Jan Spěváček – Necákej!!!

11.11.2010 22:20

Necákej !!!
Galerie Vltavín
Masarykovo nábřeží 36, Praha 110 00
11.9. – 7. 10. 2007

Jan Spěváček (1973) absolvoval Fakultu výtvarných umění v Brně, ateliér figurální malby Jiřího Načeradského v roce 2000. Diplomoval prací nazvanou Esoterika malby. Autor, který se zabývá především duchovní rezonancí malby, klade důraz na její technologické možnosti, které neustále rozvíjí. Po velkém úspěchu na veletrhu ART Prague 2007 se představuje s novým cyklem obrazů navazujících na soubor maleb s personifikovanými dětskými hračkami. Jeho výstava nazvaná Necákej! Probíhá v září v pražské Galerii Vltavín.


Jan Spěváček je autorem, který v době vzmachu konceptuálního umění v 90. letech absolvoval ateliér figurální malby vedený Jiřím Načeradským, pedagogem, který oproti jakékoli soudobé tendenci a módní vlně, neochvějně dbal na základní malířské hodnoty. Řemeslo, technologie. Tvrdou školu kresby a malby absolvoval Spěváček s povděkem – položila základ jeho intenzivní, každodenní práci.

Už od počátku inklinoval ke krajinomalbě. Fascinace vodou je viditelná v průřezu celým jeho dílem. Nevyjasněná přitažlivost, kterou autor k tomuto živlu cítí, se vyjevila především v krajinných motivech s vodní hladinou, které posléze zúžil jen na výseky hladin a odrazů v nich. Narativně chudý výjev tak dosahuje kvalit dokonalé abstrakce, v níž ale zasvěcený divák dokáže najít intenzivní emoční podtext. To je to podstatné, co Spěváčka odlišuje od jiných, dnes nesčetných malířů krajin. Sebereflexe a intimní reflexe reality v linii cesty Michala Ranného, která vychází z hloubi autorova tvůrčího ducha, a směřuje k vyvrcholení definitivního pocitu klidu, vyrovnanosti, absolutního smíření, meditace. Krajina mimo krajinu.


Od vnitřního k vnějšímu

V roce 2003 přišel zlomový moment, kdy se v jednom ze Spěváčkových děl protnula tradiční vodní hladina s figurální stafáží. Byla jí kachna. Cyklus pláten, která zpočátku opatrně (kachnám byla věnována jen malá část obrazové plochy) přijímala životný prvek, se začal trychtýřovitě rozvíjet vstříc samostatné existenci a příběhům těchto vodních živočichů. Voda, jak ji předtím autor cítil, voda transcendentální, se změnila na vodu fyzickou. Rozvlnila se pohybem, stala se okolím pro děj a příběh.

Kachny získávaly postupem vývoje rysy, osvojovaly si gesta, mimiku. Staly se nositelkami historek. O to více, když pod vlivem studie o fermentovaných umělých existencích (švábech), které jsou schopny ovládnout stejný živočišný druh, přibyly do kachních skupin kachny umělé. V dílech se začaly objevovat každému z nás notoricky známé žluté kachničky do dětské koupele.

Se sílou loutky Spěváček zpočátku nekalkuloval. Byla logickým krokem od obydlených vodních hladin k dalšímu příběhu. Dravost této všemi zbožňované plastové hračky se však prosadila natolik, že ovládla prostor obrazu a postupem času vystrnadila skutečný biologický druh.

V prvních dílech byla žlutá kachnička s roztomilými dětskými rysy osamocená v hejnu šedavých a hnědých kachen, později se poměry obrátily. Vyvíjel se i její charakter. Do kontrastu se dostala její personifikovaná podoba s faktem početnosti, se kterou je v průmyslovém provozu vyráběna. Tato nechtěná vlastnost se promítla do stádovosti, se kterou hejno zářivě žlutých hraček jedná. Houfnost, stádovost, popření individuality, zjednodušilo její charakter do pouhé loutky, která jedna za druhou vykonává stejný úkon jako předešlá kachna. Jde v nekonečných řadách s infantilním, nadšeným úsměvem. Točí se ve víru vodního kola. Napodobují nafukovací kolo s radostným nevědomím drobného kachního mozečku, aniž by reflektovaly nápis Titanic. Obraz plní průvod kachniček s některými bezmocně obrácenými hlavou dolů. Nepřipomíná to něco?

Symbol dětského štěstí dob minulých se v nevinných obrazech plastových kachen nemůže nespojit s dětinskostí mas, které se bezhlavě točily ve víru událostí s jakoby prázdným mozkem neschopným interpretovat společenské události… Je to náhoda. Autor sám tyto interpretace nenabízí, přestože i další vývoj jeho díla nabízí paralely ke společenskému životu dneška. Pro něj je podstatný sebereflexivní vývoj jeho obrazů. Od ryze introvertních, vnitřních dialogů s krajinou, po extrovertní nabídku jiné, fantaskní reality života.

Kateřina Tučková