Malba a kresba obsahuje několik poloh

11.03.2011 09:39

Několik myšlenek

 

Neboť světlo nás oslepuje a činí nás němými nemůžeme podat plnou zprávu o nevýslovném.

 

Podstata je nehmotnost !

 

Všechno viditelné spočívá v neviditelném, slyšitelné v neslyšitelném, zakusitelné v nezakusitelném , možná myslitené v nemyslitelném - Novalis

 

Každá myšlenka působí a manifestuje se jinou formou a různým barevným chvěním. Myšlenka se obklopí adekvátním chvěním, které jí odpovídá, vpraví ji do stavu chvění,

který se rovná jejímu , a který s ním harmonuje. Tímto způsobem se dostane každá myšlenka do chvění a zplodí barvu, která odpovídá podstatě myšlenky. Jestliže silné emoce přivedly naše myšlenky z rovnováhy, dostane se rytmus jejich chvění do prudkého pohybu, původní barvy se změní a podle síly hnutí mysli více nebo méně ztmavnou . –Magie barev -

 

A protože je energetická substance v přírodě jediná a nedělitelná, není žádný rozdíl mezi pohybem těles a pohybem mé představy – pohybem vzrušení. Obojí je stejného druhu.

 

Soustředíme-li se na barvu, vidíme, jak zesiluje a zdůrazňuje. Barva také často působí, že se rozplývá statika čar a místo ní se objevuje dynamika, přičemž vzniká hloubka nebo dálka

sahající skoro do nekonečna, zvlášť tehdy, když barvy vystupují velkoryse a ovládnou celou plochu. Zážitek protikladu mezi duchem a hmotou, mikrokosmem a makrokosmem, formou a životem mezi skutečností.

 

Lidské já představuje mikrokosmos a to něco pro nás neznámého makrokosmos.O tom, co  člověk prožívá v malířství, říká Steiner, že to je – volný pohyb duše kosmem.

Všechno naše umění pozůstává v tom, abychom dovedli proti každé odpovědi, dokud se ještě nerozplynula, postavit včas svou otázku. A tak je umění vždy kouskem zpřítomnění a současně aktem odpírání, je to i horlivé uskutečňování něčeho i odnímání, a činí si nárok na výlučnost, jak jej vehementně odmítá.       Magie barev

 

Každá dostatečně pokročilá technologie je nerozlišitelná od magie

 

Umění je průsečíkem imanence a transcedence – Chalupec

 

Jsme záznamem v čase. Neexistujeme. Jsme rezonancí a složitým tichem. Minulost v čase je tvořena budoucností budoucího.

 

Naše objektivní realita se skládá z prázdnoty plné pulzujících polí. Když zastavíme pulzování polí, dospějeme zpět k absolutnu.

Vše je utvořeno z prázdnoty a forma je zhuštěná prázdnota. S. Wolibsk