Něco o kresbě

26.03.2012 22:22

Kresba - význam kresby (přípravné kresby) v mé tvorbě. Dopad kresby...

 

V dřívější tvorbě jsem kresbu jako primární prostředek přípravy kompozic příliš nevyužíval. Jelikož jsem neměl pocit, že bych kresbu dokázal dostat na kvalitativní úroveň samostatně fungující výtvarné disciplíny (ve vlastní tvorbě) a jelikož moje příprava k obrazům stavěla především na vytváření fotografických předloh (či jejich nalézání) či později na vlastních 3D návrzích, nepovažoval jsem tudíž kresbu za velmi potřebný nástroj ke zdokonalování malířského projevu.

Fotorealistické obrazy či pozdější obrazy z 3D kompozic jaksi nevyžadovaly hlubší propracování rukopisu.

Až pochopitelně vnitřní neklid a trvalá nespokojenost s dosavadními malířskými postupy mě dotlačily k prozkoumání nových možností malby špachtlí a malby airbrushem v kombinaci s tradičními postupy malby štětcem.

Nicméně až naprostý přechod k systematickým kresebným přípravám a neustálé zdokonalování v kresbě samotné mi umožnily pochopit malířské postupy na hlubší a zajímavější úrovni.

Dřívější tvorbu nyní chápu jako způsob malby tlačený až příliš na fyzickou "hrubou" sílu. V současné tvorbě se snažím pochopit malování spíše jako aikido styl, kdy se snažím využít všechny vnímané proudící síly co nejpřirozenějším způsobem.

K tomuto poznání a neustálému poznávání jsem se dopracoval díky kresbě.

Zásadní vliv k novému chápání ve vlastní tvorbě mělo pro mě také plavání.

Tato činnost, která posiluje zdraví, rovná záda a zvyšuje vnitřní sebevědomí, mi ukázala, jak je důležitá technika a duševní vyrovnanost. A že pouhá hrubá síla a velká vůle nestačí.

Díky většímu klidu je možné se více otevřít nápadům, více vnímat barevné harmonie, umět lépe reagovat na vzniklé výtvarné problémy nebo být více trpělivý a pokračovat v malbě později, ve vhodnější čas.

 

Malba už ne dle fotografií či 3D grafických návrhů, ale vlastní přípravně kresby.

Více prostoru pro fantazii a deformaci. Komiksové stínování.

Airbrush efekty připomínající ostré a rozmazané části makrofotografie.

Animace - vývoj - příprava pro animaci. Neustálé tvůrčí změny, ale zároveň jasná kontinuita.

Význam samotného procesu. Nejde pouze o to namalovat a dokončit obraz.

Proces, který se projevuje v samotném rukopisu. Takový jakýsi tai-či tanec, pochopení přirozenosti samotné malby. Přirozené reagování na postupný vývoj obrazu. Intuitivní způsob vnímání. Obraz není definován předem do každé podrobnosti (to u obrazů "Spaces" nebylo, tam byl vývoj daný, předpokládatelný, rozumově určený s malým prostorem pro improvizaci).