Objekty - peří

11.03.2011 09:45

Objekty : Peří –dřevo .

 

Peří bylo vybráno, protože jde o symboliku pomíjivosti, či nestálosti. Na jedné straně symbol

svobody a letu, na druhé zániku. Nese v sobě pohyb, živočišnost a taktéž zvláštní světlo.

Toto je spojeno s věcmi denní potřeby jako jsou židle, stůl atd., které kdysi sloužily a vlastně

žily a následně jsou hozeny do kontejneru. Je v tom taktéž život i zánik. Pomíjivost je zde stejně podstatná jako archetypální věčné znaky síly, dynamiky a jakési pravěké vitality…