TEZE   PROJEKTU  ALEF

 

 

V souvislosti s poměrně hodně rozšířenou představou, že v současné době  se otevírá možnost posunu a rozšíření vědomí lidí k vyšší úrovni, se naše skupina snaží naplnit tuto představu využitím některých tradičních (a v současné době zapomenutých) i netradičních přístupů.

 

Zastáváme názor, že realita ve které v současné době žijeme a kterou vnímáme, je  pouze mapou možné širší reality. Tato mapa zachycuje pouze tu část širší reality, která je identifikovatelná prostřednictvím našich smyslů. Tomuto smyslově omezenému  vnímání  odpovídá i současné tradiční Karteziánsko – Descartovské paradigma, založené na striktně konzervativním názoru na realitu a veškeré přírodní procesy.

 

Zdá se, že pouze současná kvantová fyzika je schopna reflektovat některá nepředpokládaná zjištění ve svém oboru a tím posouvat hranice paradigmatu dále. Ztotožňujeme se s názorem, že veškerá příroda sestává vlastně z různých forem energií (in – forma – ce), které vibrují a rezonují spolu v různých frekvenčních hladinách.

 

Při zkoumání a studiu jevů se snažíme o přístup nejen z materiálních východisek, ale i o uplatňování jiných úhlů pohledu, například respektování emočních faktorů a jejich vlivů na způsob poznávání. Snažíme se tím zohlednit rozdílné principy fungování levé a pravé mozkové hemisféry, vyvážit jejich vliv na myšlení a tím myšlení objektivizovat.

 

Snažíme se oživit a pochopit principy Posvátné geometrie formulované a využívané v dávné historii a nyní téměř beze zbytku zapomenuté. Máme na mysli například „Květ života“ zobrazovaný opakovaně již ve starém Egyptě a jeho univerzální vliv na přírodní struktury. Zajímá nás také z něj vycházející  Metatronova krychle , obsahující všechna Platónská tělesa jako základní kameny geometrie, dále například uplatnění Fibonacciho řady nejen v přírodních strukturách ve formě spirály, ale i v matematické formě ve zdánlivě  náhodných procesech, například při analýze a predikci chování cen na burzovním trhu Forex.

 

K zajímavému výsledku vedlo také zkoumání vztahů mezi významnými  prvky východní filozofie, jako jsou Jin-Jang a hexagramy I-ťingu. Jedná se o zachycení a vizualizaci morfologie struktury hexagramů I-ťingu odvozené od fraktálně do sebe zanořených symbolů Jin-Jangu.

 

Nedílnou součástí uvedených činností je snaha o vyjádření těchto poznatků jako zdrojů inspirace tvorby v profesionální výtvarné sféře. V tomto případě se jedná o obousměrný proces, kdy inspirace čerpající z výsledků zkoumání těchto dosud skrytých souvislostí  se prostřednictvím  kreativity realizuje vytvořením výtvarného díla. Tento výsledek v podobě například obrazů potom působí zpětně nejen na autory díla, ale i na ostatní pozorovatele či diváky. Energie  vyzařující z obrazů vyvolává vjemy v emoční sféře diváka a tím v něm může nastartovat nové inspirativní metody a přístupy pro další zkoumání doposud skrytých vlastností reality okolo nás.

 

Za informačně badatelskou skupinu formuloval  Jan Mynář

12.12.2013