Umělci:

 

Jan Spěváček

Převážná část Spěváčkova malířského úsilí souvisí s krajinomalbou. Kladením důrazu na řemeslnou amalířsky bravurní techniku zpracování potvrzuje vztah k starším mistrům, rozvíjí jej však současným způsobem, poučen například abstraktním expresionismem nebo tradiční čínskou malbou. Významnou měrou vstřebává...

 

 

Lukáš Orlita

Lukáš Orlita je jak bájný argonaut – poutník putující skrze časové dimenze do budoucnosti. Svými obrazy předznamenává další kolo, onoho velkého dobrodružství, které naše civilizace podstupuje na cestě za poznáním. Je to pohyb na ostří nože, chybný krok se nevyplácí. Položíme li si otázku...

 

 

František Hanáček

František Hanáček je virtuální šaman rozkročený mezi projeveným a neprojeveným světem. Evokuje archetypální síly a svým štětcem jako hůlkou kouzelníka následuje jejich zběsilý tanec, kdy tvůrce a jeho dílo je jedno a totéž. Jakoby staré symboly, vyčerpány v běhu času...

 

 

Eva Spěváčková

Spěváčková je výraznou koloristkou, do jejíž tvorby se promítá její niterný vztah k orientálním filozofiím. Od počátků ji lákala předmětnost a významová symbolika věcí, kterou řešila zejména světelností. Všímala si věcí běžné denní potřeby a vyhlídnuté předměty trpělivě a opakovaně zpracovávala živou a bezprostřední...

 

                                                               

Bohuslava Olešová

Tvorba Bohuslavy Olešové je rozsáhlá a kreativní – obsahuje několik poloh, které spolu vzájemně souvisejí a vycházejí v podstatě z jednotných uměleckých principů.

Hlavní doménou jejího díla je především malba a kresba, je rovněž autorkou trojrozměrných objektů a instalací, v nichž k interpretaci svých záměrů používala...