2011 Cyklus Brouci, Matky, Hrátky

2011 Cyklus Spirály, Tornáda, Víry

2010 Cyklus Kruhy

2010 Cyklus Shluky, Křivky, Shapes