Airbrush malby

                                                             airbrush malby na papíře                 airbrush malby na plátně

 

Od roku 2009 se zabývám technikou airbrushové malby. Aibrush pistoli a kompresor jsem si původně zakoupil za účelem malby ploch, které jsem dříve nastříkával pomocí sprejů přes papírové šablony. Práce se spreji je však poměrně hrubá záležitost a velmi náročná na větraný prostor. Tento problém

jsem se rozhodl vyřešit pomocí airbrush vybavení s použítím vodou ředitelných akrylových barev. Jak se časem ukázalo, airbrush technika skrývala (a stálé skrývá) úžasné možnosti, kterým jsem zcela propadl. Zároveň je tato technika pro mmě onou vítanou výhybkou od několik let malované řady "Opspaces",

které jsou postavené na přísné  "pravoúhlé" geometrii.

Postupně tedy nacházím další přednosti airbrushu, které se snažím plně rozvinout převážně na papírových podložkách. Tato snaha nakonec vyplynula do různých tématických cyklů.

Práce na papíře nazývám pracovně "malbografiky" nebo "nepravé grafiky". Vznikají pochopitelně pomocí šablon, tedy pomocí jakýchsi variabilních matric.

Nicméně každá malba je pracným originálem a tady jakákoliv vzdálená podoba s sériově rozmnoženou grafikou končí. Přestože řada papírových airbrushů posloužila zároveň jako návrhy pro malby na plátně, vznikají hlavně jako samostatná díla.