Úvod k výstavě Chladnokrevná krása

15.11.2010 22:43

 

 

Výstava „Chladnokrevná krása“, poprvé společně prezentuje čtyři malíře, kteří ke své tvorbě

přistupují racionálně vyhraněným způsobem.

Michal Bauer (1969), Václav Kočí (1981), Miroslav Krobot (1942) a Lukáš Orlita (1974) malují

„abstraktní“ geometrické obrazy, ve kterých se objevují logicky podobné prvky.

Přístup jednotlivých autorů k malbě a také k přípravě samotného plátna by se dal popsat jako vysoce precizní.

Tato někdy až „nelidská“ preciznost by se dala nazvat výstižným pojmem , pojmem „designová malba“, který mi při jednom rozhovoru potvrdil i jeden z vystavujících umělců, a který je jakýmsim ekvivalentem k názvu Chladnokrevná krása.

Ostatně tento příhodný název pro výstavu jsem zvolil proto, aby dokonale vystihl samotného ducha všech obrazů, který je dán jejich charakteristickým vzhledem.

Je to tedy vzhled obrazů s až designovou dokonalostí, který tady umělce zajímá.

Nikoliv osobní či cizí příběhy, fantazie či názorová gesta vyjadřující vztah k okolnímu nebo vnitřnímu světu.

Pro autory nehraje ani velkou roli malířský rukopis, na kterém si většina malířů zakládá, i když pochopitelně výběrem tématu, zpracováním kompozice či použitím jednotlivých barev, určitý a jednoznačně identifikovatelný rukopis zůstává.

Vystavené obrazy jsou tedy zajímavou ukázkou toho, jak malba může být zdánlivě neosobní,

když není postavená na vyhraněném rukopisném přednesu a přesto zůstavá specifickým a nezaměnitelně emociálním vyjádřením autora.

Společným znakem všech obrazů je geometrie. Geometrie jako nástroj rozumové dokonalosti,

jako nástroj, který se dříve objevil již v mnoha podobách.

Výstaveným obrazům jsou pochopitelně nejblíže geometrie, které se objevily v minulém století ve výtvarných směrech meziválečného neoplasticismu Pieta Mondrina, ruského konstruktivismu nebo v pozdějších obdobách geometrie op-artu, konkretismu a minimalismu.

Na výstavě se hojně objevuje čtvercový formát, jako typický symbol racionalismus, a který tak podrthuje designovou čistotu obrazů.

Nemalou roli u obrazů hraje i začisťování bočních hran pláten či dokonce jsou tyto hrany barevně využívány jako pokračování jinak dvojrozměrných kompozicí.

Nemusím snad dodávat, že bílá a černá barva či jejich kontrastní kombinace se často objevují u všech 4 vystavených autorů, pokud nejsou přímo téměř základními kameny jejichž obrazů.

Také v technice malířské se objevuje další jednotící prvek a tím je téměř výhradně akrylová malba,

která díky své zásadní vlastnosti rychlého schnutí, umožnuje autorům vytvářet buď složité nebo mnohovrstevné kompozice.

 

Na závěr bych chtěl dodat, že k výstavě byl vydán dvojlist s reprodukcemi, některých obrazů a doprovodným textem od Simony Pavlicové.

 

 

 

 

Kurátor výstavy MgA. Lukáš Orlita