JAK TO VIDÍ KUNKE KWASMANN (1)

15.12.2010 15:18

 

Dynamická mapa informačních toků – DMIT

 

DMIT je zkomprimovaný balík informací (v jejich statické i dynamické formě), který vyjadřuje aktuální situaci v její celosti a podstatě. Jeho klíčovým vyjadřovacím prostředkem je jeho tvar (jeho morfologie). Tento fundamentální metajazyk k nám promlouvá z nedostupných hloubek lidského podvědomí. Je jednotícím faktorem, jakýmsi kódem, který svou neustálou replikací na všech hierarchických úrovních provádí trvalou samoorganizaci a systém neustále vyvažuje.

 

Z JINÉHO ÚHLU POHLEDU :

 

Emoce jsou formy psychické energie. Při získání určité jejich stability (ustálení této energie) se objeví její morfologické charakteristiky. Emoce jsou tedy jakési formativní energie a jsou zdrojem i podstatou jakékoliv lidské tvůrčí činnosti. Pak slovy básníka můžeme říci, že to je stav, kdy nás líbají múzy.

Proto si dovolím říci, že ona výše zmiňovaná DMIT vykazuje základní emoční charakteristiky a z nich odvozenou morfologii, která je téže povahy (slovy Zdeňka Neubauera bych řekl, že vykazují stejné třídy podobností.) jako vykazuje struktura lidského vědomí.

Domnívám se, že se nám zde nabízejí nové prostory k řešení mnoha problémů dnešní doby, které stávající mapy procesů a jiné podobné modely řešit neumí.

 

 

V Bohémii dne 20. 6. 2010   Váš Kunke Kwasmann

 

P.S.   Použitím termínu základní emoční charakteristiky v souvislosti s morfologií DMIT se sjednocuje subjekt s objektem a prostor se stává vědomím.