JAK TO VIDÍ KUNKE KWASMANN (3)

15.12.2010 15:24

 

 

Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkati. Ano, už slyším hlasy, které se ptají, co má tato mýtická věštba společného se SL(Second Leif). Přiznám se, že se kněžně Libuši snažím trochu fušovat do řemesla a to v oblasti řízení výroby a služeb, komunikace a jejich vývojových trendů. Proto si vypůjčím jednu myšlenku z oblasti teorie systémů, která říká – Komunikace je v zásadě koordinací chování, která je řízena dynamikou strukturálního pořádání.

Ano ta věta asi zní celkem odpudivě, možná i nesrozumitelně, proto ji převedu do lidské řeči.

Jsou to informační toky a pole, které se stanou a do určité míry již jsou naprosto dominantním prvkem našeho života a to ve všech jeho oblastech (práce, zábava apod.). Jejich nosným médiem budou 3D virtuální prostory. Toto propojení nám umožní VIZUALIZOVAT  (graficky vyjádřit), modelovat a řídit situace, se kterými si zatím nevíme rady.

Ještě si vysvětlíme co znamená slovní spojení – dynamika strukturálního

pořádání. Naše civilizace, pokud chce přežít, je odsouzena k hledání harmonie a přiměřenosti ve všech sférách lidské činnosti. A to hrozné sousloví nám napovídá, že je zde určitá zákonitost, podle které volba ukazatelů a hodnotících kritérií do jisté míry určuje vnitřní uspořádání daného systému, např. firmy. Pokud se jako klíčový ukazatel použije pouze zisk firmy, logika vnitřního uspořádání a chod této jednotky bude zcela odlišný od situace, kdy použijeme kritéria systémová, která samozřejmě také ošetřují také finanční toky a ziskovost firmy. Jinými slovy se dá říci, že firmu si vyjádříme jako soubor informačních toků, kde za jistý druh informace považujeme také peníze i všechny ostatní vstupy. V živém systému je produktem činnosti tohoto systému jeho vlastní efektivní uspořádání. 

Na závěr bych použil citát dle mého názoru, prvního systémového analytika na světě .

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI FUNGUJÍ SPRÁVNĚ  JEN TEHDY, NEVYBOČUJÍ – LI Z MEZÍ SVÉHO URČENÍ, SVÉ DANOSTI , PLYNOUCÍ  ZE STRUKTURY  PŮVODNÍ JEDNOTY. ( LAO – C, )

 

S pozdravem Váš  Kunke Kwasmann

 

P.S.

Možná se zdá, že nemluvím k tématu SL, ale domnívám se, že je již dost lidí, kteří nedělí život na práci a zábavu, ale je to pro ně jedno a totéž. SL je pro tento segment populace ideálním místem. Ale všechno má svá úskalí, tento životní styl předpokládá určitou vnitřní disciplínu, protože i virtuální prostory mohou být nebezpečné, zrádné, dá se v nich zabloudit a návraty mohou být velice složité.