Papírové objekty

11.03.2011 09:47

Papírové objekty

 

Hotové velkoplošné obrazy byly sejmuty se zdi, následně rozstříhány

a z jednotlivých dílů byl vytvořen objekt. Hlavní myšlenka – dokud existuje smrt, existuje

i naděje. Taktéž jde o to, že člověk se narodí , má určité předpoklady

a vlivem různých situací se, i když hotový, stane někým jiným. Základ však zůstává.

Papírové objekty jsou zhmotněním vnitřního napětí a skrytých pohybů a dějů.