Pohroužen…

19.07.2010 15:55

Pohroužen…

Pohroužen v jarní povznesenost obracím se zpět k tématu zrcadlení s užším zaměřením na přirozenost vody. Skládáním jemných barevných odstínů, sčítáním lazurních tónů v její světelné poloze, ve fyzikální podobě stékáním nebo gestickými zásahy hadrem vymezuji odražené a dopadající. Dotýkám se tak bezprostředně zrcadlovosti a charakteristického neproniknutelna. Přiznávám, je to krok zpět z oblasti mého transcendentna k běžnému lidství, k iluzím a „duševnosti vody“ (i k zapeklitosti). Nechávám si zde však prostor pro abstrahování, které je jak předpokladem svobody v tvůrčím aktu, tak potencialitou východisek. Nepouštím se na rozlehlé pláně čistých abstrakcí, abych zůstal ukotven (uzemněn). Spoutávám tím onu domnělou, tvůrčí svobodu podřízením se optickým a fyzikálním definicím vody. Tímto ohraničením a vědomým přehodnocováním pocitových impulsů dotýkám se svobody v duchovním rozměru. Záměrným neakcentováním dominantního prvku v obraze navozuji pocit nadčasovosti, nebo lépe nečasovosti což pro povrchní smyslové vnímání může znamenat nudu nebo neúplnost, ale pro vytříbenější smysly se nabízí prostor pro uplatnění jemných nuancí citu

K výstavě v Městském divadle v Brně

květen 2005