Prostorové objekty

11.03.2011 09:48

Prostorové objekty - / provazy, nitě/

 

„Světový prostor obsahuje všechna místa a všechny rozprostraněné věci, světový čas v sobě

pojímá všechny časy a všechny chvíle, trvání a změny všech vnitřně časových věcí.Časoprostor světa je nejpojímavější krajina všeho bytí jsoucího – říká – Eugen Fink