Texty - Abstraktí tvůrčí myšlení

Projekt ???

 

Úvod:

Lidem dnešní doby chybí naprosto zásadním způsobem něco, co bych nazval abstraktní tvůrčí myšlení, které nepodléhá vnějším unifikovaným vlivům.

Je to ta nejzákladnější hodnota lidského bytí, která by měla dát našemu životu smysl a význam. Přitom ji dnešní doba zašlapala do bezedných hlubin nevědomí.

 

Motto:

 Život je jenom hra, tanec energií manifestovaný na hmotné úrovni. Proto by sis  měl jen hrát a radovat se z této hry, nebo alespoň k tomu směřovat.

 

 Cílem tohoto projektu je mimo jiné propojit dvě zdánlivě naprosto odlišné lidské činnosti. A to je prostor výtvarného umění (detaily v příloze A) a prostor Forex fadingu, což je elektronické obchodování na burze, kde se obchodují základní světové měny. Konkrétně se jedná o tvorbu  nových analytických  nástrojů a postupů, které se používají k technické analýze forexových grafů (detaily v příloze B).

 

Účastníci projektu, tj. skupina výtvarníků (doplnit jména) a skupina lidí z oblasti bankovnictví (doplnit jména) by čerpali inspiraci ze stejných zdrojů, které popisuji níže a v přílohách A a B. Výtvarníci by měli do týmu dodat emoční tvůrčí energii, druhá skupina by této energii měla dát smysl a význam.

Tvůrčím nástrojem všech zúčastněných je cosi co je velice těžko uchopitelné a ukrývá se ve větě „Analýza je pro mě jistý druh meditace“. Své poznatky a inspirace by měli  malíři i bankéři VIZUALIZOVAT dle povahy svého tvůrčího prostoru.

Jednotícím faktorem by mělo být svobodné tvůrčí myšlení a jeho rezonance.

 

            Zdroje a základní hrací pole, ze kterého chceme čerpat, jsou dvě oblasti. Na jedné straně je to prostor posvátné geometrie, který řeší ty nejzákladnější vztahy a poměry na kterém je vystavěn jak vesmír  tak i poměry lidského těla, včetně struktury lidského vědomí. Pojítkem mezi těmito zdánlivě oddělenými entitami je REZONANCE  jak nám posvátná geometrie napovídá.  V této geometrii se nic neměří, je to prostor přirozených poměrů, kde každý vztah, každá vazba vyplývá z přirozené harmonie celého prostoru.

 

       Na druhé straně je to práce Dr. M. L. Benedikta z texaské university v Austinu „Cityspace, Cyberspace, and the Spatiology of Information“ (zatím je přeložena pouze část), která se zabývá mimo jiné morfologií informačních polí.

I když je Dr. Benedikt architekt, je pro něho morfologie a její zákonitosti na obecné úrovni identická pro architekturu i popis struktury informačních polí.

Pokud vytváříme mapy těchto polí, jeví se nám REZONANCE v popisu těchto map jako něco co nazývám taktování.

Oba tyto systémy jak posvátná geometrie, tak práce Dr. Benedikta se nachází zcela mimo rámec současného paradigmatu, o kterém se domnívám, že svůj tvůrčí potenciál vyčerpal. I když si uvědomuji, že jsme nutně museli touto vývojovou fází projít.

Proto musíme hledat nové podněty a řešení, které nám umožní návrat do oblasti harmonicky prožívaného života, který bude postaven na tvůrčím potenciálu člověka, který dnešní doba totálně potlačila.

 Je příznačné pro dnešní dobu, že existuje velmi zřetelné propojení mezi prostorem posvátné geometrie a prostorem forexových grafů. Tímto pojítkem je Fibonacciho posloupnost, je to pojem z oblasti matematiky. Zároveň je to oblíbený analytický nástroj v oblasti Forex fadingu. A současně je to jeden ze základních kamenů posvátné geometrie. Jediné slovo které mě napadá pokud dáme Fibonacciho do těchto souvislostí je REZONANCE. V této oblasti bych asi začal hledat první písmena jazyka, ze kterého by šla postavit budoucnost.

 

                                                                S úctou a pozdravem Váš Kunke Kwasmann

 

Příprava projektu by měla trvat asi jeden rok.