Texty

Žízeň nekonečna

11.03.2011 09:49
Cyklus „ Žízeň nekonečna“ - plátno – acryl -   Demokritos kdysi řekl, že neexistuje nic než atomy a prázdný prostor, vše ostatní jsou domněnky. T.S. Eliot zase říkal, že co nazýváme začátkem , je často konec a ukončit to, značí začínat. Jde vlastně o nekonečný tok energií.

Prostorové objekty

11.03.2011 09:48
Prostorové objekty - / provazy, nitě/   „Světový prostor obsahuje všechna místa a všechny rozprostraněné věci, světový čas v sobě pojímá všechny časy a všechny chvíle, trvání a změny všech vnitřně časových věcí.Časoprostor světa je nejpojímavější krajina všeho bytí jsoucího – říká –...

Papírové objekty

11.03.2011 09:47
Papírové objekty   Hotové velkoplošné obrazy byly sejmuty se zdi, následně rozstříhány a z jednotlivých dílů byl vytvořen objekt. Hlavní myšlenka – dokud existuje smrt, existuje i naděje. Taktéž jde o to, že člověk se narodí , má určité předpoklady a vlivem různých situací se, i když...

Objekty - plech - dřevo

11.03.2011 09:46
Objekty „  Útočníci „   /dřevo-plech/     Objekty byly vytvořeny z plechových fólií , které byly potištěny dobovými / totalitními/ texty. Šlo především o znázornění útoku na nás. Na přiklad objekt – stůl – dennodenně sedíme za stolem a čteme časopisy, knihy atd....

Objekty - peří

11.03.2011 09:45
Objekty : Peří –dřevo .   Peří bylo vybráno, protože jde o symboliku pomíjivosti, či nestálosti. Na jedné straně symbol svobody a letu, na druhé zániku. Nese v sobě pohyb, živočišnost a taktéž zvláštní světlo. Toto je spojeno s věcmi denní potřeby jako jsou židle, stůl atd., které...

Cyklus neutrinová pošta

11.03.2011 09:43
Cyklus „ Neutrinová pošta “   - plátno – ackryl -   Neutrina přinášejí zprávy z těch oblastí kosmu, odkud se na naši planetu sotva dostane nějaký jiný signál. Nemůže je nic zadržet. Pronikají zdivem, ocelovými stěnami, procházejí horskými masivy celé zeměkoule i lidským tělem....

Cyklus gravitační stehy

11.03.2011 09:42
Cyklus „ Gravitační stehy“ je inspirován M teorií – hledáním teorií všeho – teorií strun. - plátno – acryl -   Teorie strun je řada teorií založených na představě, že nejzákladnějšími entitami nejsou bodové  částice, ale jednorozměrné objekty podobné strunám. Takové teorie jsou lákavé,...

Malba a kresba obsahuje několik poloh

11.03.2011 09:39
Několik myšlenek   Neboť světlo nás oslepuje a činí nás němými nemůžeme podat plnou zprávu o nevýslovném.   Podstata je nehmotnost !   Všechno viditelné spočívá v neviditelném, slyšitelné v neslyšitelném, zakusitelné v nezakusitelném , možná myslitené...